DFR č.6 (1-2/2020)

28.02.2021

Digital Forensics v korporátu; EDiscovery vs Digital Forensics; Dorazil nový zákon o znalcích; Instant Messaging

Download celého čísla:


Download jednotlivých článků:

Digital Forensics v podnikové sféře (Ing. Marián Svetlík, Sr.)

Digitální forenzní analýza je oblast forenzní vědy, která má široký přesah i mimo soudní budovy. Její využití v privátní sféře je jedním z mnoha důkazů univerzálnosti jejího použití. Článek se věnuje základním aspektům a důvodům použití digitální forenzní analýzy v každodenním životě organizací.


Plánování forenzního zajištění dat (Ing. Marián Svetlík, Sr.)

Forenzní zajištění dat ve firemním prostředí v případech šetření bezpečnostních nebo jiných incidentů za účelem získání důkazů má svá úskalí. Na rozdíl od vyšetřování trestné činnosti policii, není v korporátním prostředí tato činnost nějak explicitně regulována. Tím větší pozornost je nutné věnovat přípravě takových úkonů. Článek dává návod na přípravu plánu forenzního zajištění digitálních důkazů.


E-discovery vs Digital Forensics (Ing. Marián Svetlík, Sr.)

V našem prostředí lze vypozorovat dvě základní oblasti zkoumání digitálních dat. Zpřístupnění dat a analýza dat. Tou první je formálně správné ale relativně prosté forenzní vyhledání a poskytnutí dat zadavateli, tou druhou je analýza dějů a procesů v prostředcích ICT. Článek se zabývá úskalími obou oblastí.


Dorazil nový zákon o znalcích. Tak nějak po česku. (Ing. Marián Svetlík, Jr.)

(komentář)


Instant Messaging (Bc. Dominik Novák)

Vývoj mobilních telefonů postupně otevřel široké možnosti, jak být s ostatními uživateli ve spojení. Původně jsme svěřovali bezpečnost naší komunikace do rukou zákonem regulovaných operátorů, dnes však většina textové komunikace probíhá pomocí internetu přes Instant Messaging. Na výběr je velké množství aplikací, mezi kterými uživatel může vybírat a svěřit jim tak svou důvěru. Tento článek krátce shrnuje běžně používané aplikace na našem území z pohledu bezpečnosti uživatele a možností v rámci digitální forenzní analýzy.