Pro autory

Vítáme autory

Vítáme Vaše náměty a články. Jen hned v úvodu upozorňujeme, že publikování u nás není honorované, ale ani za něj nemusíte platit (kromě reklamy a PR článků).

Snad jediným omezením, se kterým se u nás můžete setkat, je tématické zaměření článku, nicméně většina témat kolem forenzní problematiky, incidentů, bezpečnosti a vyšetřování (ať už kompetentními státními orgány nebo interními útvary organizace) ve vztahu k digitálním informacím jsou oblasti obecně akceptovatelné k publikaci.  

Pro jakékoliv dotazy kolem publikování Vašich článků nás kdykoliv kontaktujte


Kam a jak poslat článek:

Návrhy na publikaci Vašich příspěvků přijímáme  zásadně v elektronické podobě a primárně e‑mailem, případně jakýmkoliv jiným způsobem na kontaktní adresy redakce časopisu nebo vydavatele  (Institutu pro Digitální forenzní analýzu).

S příspěvkem musí být zaslány také kontaktní údaje autora (autorů) tak, aby bylo možné s nimi vypořádat připomínky recenzentů a zaslat informaci o rozhodnutí ve věci přijetí příspěvku k publikaci.

Konečné rozhodnutí o zařazení příspěvku do časopisu je plně v kompetenci redakční rady časopisu včetně určení toho, ve kterém čísle bude uveřejněn (např. z důvodu tématické celistvosti čísla). Uveřejnění příspěvku v určitém čísle časopisu je tedy podmíněno domluvou s redakční radou a v případě souhlasu musí být příspěvek zaslán nejméně 1 měsíc před plánovaným vydáním daného čísla.

Příspěvky přijímáme k recenznímu řízení ve všech běžných formátech, preferujeme ovšem některý z editovatelných.


Co děláme s článkem:

Příspěvky zaslané do redakce k publikaci podléhají recenznímu řízení (v případě jejich zařazení do kategorie ʺMetodikaʺ, ʺPraxeʺ nebo ʺDiskuseʺ).

Redakce neprovádí jazykovou korekturu textu. Za jazykovou a odbornou úroveň příspěvku odpovídá autor. Redakce provádí pouze typografickou úpravu příspěvku tak, jak byl schválen k publikaci.

V případě přijetí příspěvku a jeho zařazení do aktuálního čísla může autor požádat o zaslání tiskového náhledu svého příspěvku. Tuto možnost je nutné předem domluvit s redakcí časopisu s dostatečným předstihem (přibližně 1 měsíc před plánovaným vydáním) tak, aby bylo možné realizovat případné typografické a případně jiné úpravy.

Článek musí obsahovat:

  • Nadpis (případně podnadpis)
  • Autor (autoři)
  • Anotace a klíčová slova
  • Anotace a klíčová slova v Angličtině
  • Text článku
  • Fotografie autora (autorů)
  • Krátké CV ʺO autoroviʺ (přibližně 1 odstavec)

K rozsahu a obsahu:

Rozsah článku je cca 4‑10 stran (v odůvodněných případech lze domluvit i jiný rozsah).

Obrázky (a jiné grafické prvky) společně s jejich popisem vkládejte přímo na patřičné místo přímo do textu, ale navíc určitě přikládejte jako samostatné soubory v maximálním rozlišení k souboru s textem příspěvku tak, aby byli identifikovatelné v souladu s jejich označením v textu příspěvku (např. Obr_1.jpg). Obrazové přílohy příspěvku zasílejte v běžných rastrových formátech.

V případě technických problémů s formátem příspěvku nebo formátem obrazové přílohy budete požádáni o spolupráci a o případnou změnu formátu dodaných dat.

Autor příspěvku prohlašuje, že zaslaný příspěvek není zatížen jinými právními překážkami a odpovídá za případné právní nebo jiné problémy, které mohou publikací příspěvku v časopise Digital Forensic Review vzniknout.