Historie

Historie

Historie časopisu Digital Forensic Review sahá do roku 2014. V rámci evropského projektu vytvoření v ČR "Czech CyberCrime Centre of Excellence" (C4e) pod vedením Masarykovy univerzity v Brně vznikla ve společnosti Risk Analysis Consultants, s.r.o. (jako partnera projektu C4e) myšlenka vydávat časopis, který by byl věnován digitální forenzní analýze a publikoval by kromě jiného i výsledky práce na projektu C4e. Tak vznikl časopis Digital Forensic Journal (DFJ)

V rámci projektu C4e byla vydána celkem čtyři čísla, která jsou volně k dispozici na webu issuu.com. Bohužel s koncem projektu bylo rozhodnuto také o ukončení vydávání tohoto časopisu.

Pro úplnost je také nutné zmínit, že v té době většina naší aktuální redakční rady pracovala ve společnosti Risk Analysis Consultants, s.r.o., podílela se také na projektu C4e a také jsme měli na starosti vydávání časopisu DFJ.

Shodou okolností někdy ve stejné době, jako skončila spolupráce s MUNI v rámci projektu C4e a tím také s koncem vydávání časopisu DFJ nás každého, co jsme se na tom podíleli, vítr zavál někam jinam. Ale zůstali jsme věrni digitální forenzní analýze a založili jsme s několika dalšími "Institut pro digitální forenzní analýzu, z.s." a také jsme se rozhodli, že v tradici časopisu je vhodné pokračovat. A tak vznikl náš časopis Digital Forensic Review (DFR), který je tak ve své podstatě pokračováním a dědicem toho původního časopisu DFJ, zejména svým obsahem, ale také týmem, který se podílel a teď i nadále podílí na jeho vydávání.


Jelikož časopis DFJ je volně k dispozici a náš časopis vlastně nepřímo na něj navazuje, nabízíme vám tady všechna čtyři čísla časopisu DFJ: