Aktuální číslo

Aktuálně vydané poslední (dvoj-)číslo časopisu Digital Forensic Review je 1-2/2020

(Ročník 4 / Rok 2020 / Číslo 6)

Vyšlo 28. 2. 2021


Z úvodníku:

Počínaje tímto vydáním přinášíme novou rubriku ‑ CORPORATE. Praxe ukazuje, že metody a prostředky Digital Forensics pronikají už i u nás do podnikové sféry. Takovéto uplatnění Digital Forensics ale přináší určitá specifika, proto jsme přesvědčeni, že si tato oblast vyžaduje specifický přístup. Problematice Digital Forensics v prostředí společností a organizací (tedy vlastně mimo trestního řízení) jsou věnovány i první dva články.

Teorie Digital Forensics pokračuje i v dalším článku, který se zabývá různými oblastmi zkoumání a vysvětluje, proč se u nás prakticky nerozlišuje oblast e‑Discovery a Digital Forensics.

Také jsme zaznamenali důležitou událost ‑ od 1. ledna 2021 vstoupil v platnost nový zákon o znalcích. Když nic jiného, tak malý komentář si to zaslouží, takže Vám jej přinášíme.

No a trochu praktické metodiky na závěr tohoto vydání přináší náš článek o důležité oblasti ‑ o Instant Messagingu. Autor vybral ty nejznámější nástroje a popsal je z pohledu uživatele, ale zejména z pohledu Digital Forensic.