Digital Forensic Review

O časopisu

Digital Forensic Review je časopis věnovaný problematice digitální forenzní analýzy, znaleckému zkoumání digitálních dat a informačních systémů. Je určen znalcům v odpovídajících oborech, specialistům policejních složek, státním zástupcům, advokátům a soudům, kteří přicházejí do styku s trestnou činností, kde se jako důkazy nebo zdroje informací využívají digitální zařízení nebo data, dále specialistům informační bezpečnosti zejména v procesech šetření bezpečnostních incidentů a také širokému okruhu dalších odborníků v oblasti, jakož i dalším zájemcům o problematiku digitální forenzní analýzy.

Vychází 2x ročně v malém tištěném nákladu, který je určen primárně pro veřejné knihovny a pro knihovny univerzit a vysokých škol, případně podle potřeb pro školící a podobné aktivity na základě dostupnosti a po domluvě.

Časopis je volně k dispozici v elektronické podobě ke stažení ve formátu PDF v archivu na tomto webu a pro čtení na stránkách ISSUU.

Vydavatelem je Institut pro digitální forenzní analýzu, z.s. Časopis je recenzovaný v částech Metodika, Praxe a Diskuse.

ISSN (Print) 2570‑5040

ISSN (Online) 2570‑5059

Ev. č. MK ČR: E 22 851

Redakční rada

Vedoucí:

Ing Marián Svetlík Sr.

Členové:

Ing. Marián Svetlík Jr.

Ing. Jiří Hološka, Ph.D.

prof. Ph.Dr. Jiří Straus, Dr. Sc.

Doc. Ing. Miroslav Mokrý, Ph.D.


© Institut pro Digitální Forenzní Analýzu, z.s., info@idfa.eu, www.idfa.eu. Všechna práva vyhrazena.