DFR č.5 (2/2019)

30.12.2019

Co je předmětem digitální forenzní analýzy?; Android - jak na zajištění dat; Digitální triage

Download celého čísla


Download jednotlivých článků:

Co je předmětem digitální forenzní analýzy? (Ing. Marián Svetlík, Sr.)

Pro správné pochopení toho, čím se DFA zabývá, jaké metody a postupy používá a jak využívat její výstupy je klíčové správně definovat předmět DFA. Na základě poznání výjimečné vlastnosti digitální stopy, kdy její originál a kopie jsou identické, vzájemně zaměnitelné a tím také mající stejnou vypovídající a důkazní hodnotu, dospějeme k závěru, že digitální stopa je informace. Informace, jako nehmotná entita, nezávislá na její materiální interpretaci, tedy nezávislá na nosiči.

Android - jak na zajištění dat (Dominik Novák)

Penetrace mobilními zařízeními, zejména těmi s operačním systémem Android, je u nás vysoká. Proto jsou mobily s tímto operačním systémem mezi nejčastěji zkoumanými zařízeními. Ale problém zajištění dat není tak jednoduchý, jak by se na první pohled mohlo zdát, i když výrobci HW a SW forenzních nástrojů tvrdí, že právě s tím jejich zařízením je problém zajištění dat jen triviální záležitost. Složitá a neočekávaná zákoutí problematiky zajištění dat z mobilních zařízení s OS Android popisuje tento článek.

Digitální triage (Ing. Marián Svetlík, Jr.)

Digitální triage je výraz pro předvýběr, prioritizaci nebo třídění digitálních stop před jejich samotným zpracováním dle pravidel digitální forenzní analýzy. Článek pojednává o charakteristikách, typech a možnostech využití digitální triage.