DFR č.4 (1/2019)

30.06.2019

Kvalita znalců v návrhu zákona; Znalecké vysvetlenia -­ IP adresa; Získání zdrojových kódů aplikací; Zajišťování dat z počítačů Apple

Download celého čísla:


Download jednotlivých článků:

Kvalita znalců očima návrhu zákona (Ing. Marián Svetlík, Sr.)

Nový zákon o znalcích by měl být klíčovým právním aktem pro znalce na mnoho let dopředu. Po schválení v parlamentu ale tento návrh narazil v senátu, který jej zamítl. Komentář k této události popisuje možné důvody tohoto zamítavého postoje, jakož i názor autora na vystoupení našich zákonodárců k dané problematice, jako dokreslení toho, jak se s (ne)zanlostí problematiky naši zákonodárci k dané věci stavěli.


Znalecké vysvetlenia -­ IP adresa (Ing. Ildikó Pšenáková, PhD.)

Jak to vlastně je s možností identifikace pomocí IP adres? Jaké adresy se kde ukládají a co vlastně je obsahem takové adresy? A jak je vlastně ovlivněn obsah IP adresy (její vypovídající schopnost) způsobem připojení k internetu a potažmo výběrem poskytovatele internetového připojení? Tento častý problém se snaží vysvětlit ve svém článku soudní znalkyně ze Slovenska. Často se totiž setkává se znaleckou otázkou právě na IP adresy a množství nejasností v této oblasti od zadavatelů posudků navrhuje vyřešit jednoduchým vysvětlujícím popisem základních skutečností, které se právě k IP adresám vztahují. Určitě dobrá inspirace!


Získání zdrojových kódů aplikací pro Android (Ing. Marián Svetlík, Sr.)

Mobilní technika přináší mnoho užitku, ale i mnoho problémů. Některé jsou spojeny se škodlivými programovými kódy, které nás mohou připravit o cenné informace. Jiné problémy přináší situace s masivním rozvojem aplikací a s tím nezřídka spojenými problémy s autorstvím jednotlivých programů. V těchto (a určitě i v dalších) situacích přichází na řadu potřeba analyzovat zdrojové kódy aplikací. Je vůbec možné se ke zdrojákům aplikací pro mobilní zařízení dostat? Jeden ze způsobů, jak tento problém vyřešit pro aplikace, které jsou psány v programovacím jazyce Java pro prostředí Android (což je pravděpodobně ta nejčastější situace), popisuje náš následující článek.


Zajišťování dat z počítačů od firmy Apple (Dominik Novák)

Tento článek se věnuje počítačům firmy Apple, konkrétně procesu zajištění dat z těchto počítačů. V poslední době se počítače tohoto výrobce těší velké popularitě a tím i roste jejich počet a následně i výskyt v procesu znaleckého zkoumání. S posledním vývojem se toho ale u nich i mnoho změnilo z pohledu konstrukce a programového vybavení. Standardní postupy, známé z jiných "běžných" počítačů, u počítačů firmy Apple s operačním systémem macOS již nefungují. Od roku 2015 se potkáváme s novými verzemi macOS, novým souborovým systémem a novou konstrukcí počítače, kdy již není možné pevný disk z počítače vymontovat. To přináší nutnost vytvořit a použít nové metody a postupy. Specifika zajištění dat z počítačů firmy Apple popisuje náš poslední článek. Navíc autoři slibují i pokračování popisu specifických metod a postupů zkoumání těchto počítačů, takže doufáme, že i v budoucnu se budeme mít na co těšit. Tento článek určitě nepřehlédněte!