DFR č. 1 (1/2017)

30.09.2017

Nový návrh zákona o znalcích; Analýza mobilů a JTAG; IDFA

Download celého čísla:


Download jednotlivých článků:

Nový návrh Zákona o znalcích - pohled z druhé strany (Ing. Marián Svetlík, Sr.)

V příspěvku je podán názor na stávající a nový návrh Zákona o znalcích. Názor, který není právní a který se nezabývá detaily jednotlivých paragrafů, ale je názorem autora, který vykonává znaleckou činnost (nebo činnost obdobnou znalecké) přes 30 let. Je to posouzení východisek, ducha zákona a přístupu navrhovatele ke koncepci nového návrhu Zákona o znalcích.


Analýza mobilních zařízení s důrazem na využití JTAG (Ing. Marián Svetlík, Jr.)

Oblast forenzní analýzy mobilních zařízení získává v rámci digitální forenzní analýzy na samostatnosti. To je dáno zejména množstvím a kvalitou informací obsažených v mobilních zařízeních. Tento článek pojednává o základních přístupech k provádění forenzní analýzy mobilních zařízení a zaměřuje se zejména na získávání dat z těchto zařízení metodou JTAG.


IDFA

Institut pro Digitální forenzní analýzu, z.s. (dále také IDFA) vznikl počátkem roku 2017 jako sdružení odborníků v oblasti digitální forenzní analýzy. IDFA je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.