Veškerá práce kolem napsaní, sestavení, zalomení a vydání tohoto časopisu, včetně tvorby a správy tohoto webu, tisku a distribuce časopisu, je na dobrovolnické bázi, za náš osobní čas a za naše soukromé peníze. Dalo by se populisticky dodat, že nečerpáme na to žádné dotace a nemáme ani žádné sponzorské dary, dotujeme a sponzorujeme si to sami.